Previous
Next

សេចក្ដីប្រកាស ក្រសួងការពារជាតិ

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើតស្លាកសញ្ញាបញ្ជូនសារ សម្រាប់ដេរលើដៃអាវខាងឆ្វេង និងបិទលើយានយន្ដ-គ្រឿងចក្រ

  • សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើតស្លាកសញ្ញាបញ្ជូនសារ
  • រូបភាព និងខ្នាតសញ្ញាជំនាញបញ្ជូនសារ សម្រាប់ដេរភ្ជាប់លើដៃអាវ
  • រូបភាព និងខ្នាតសញ្ញាជំនាញបញ្ជូនសារ សម្រាប់បិទលើយានយន្ដ-គ្រឿងចក្រ

ប្រភេទឯកសារ

សេចក្ដីប្រកាស

សេចក្ដីប្រកាស និងចរាចរណ៍ផ្សេងៗ

លិខិតរដ្ឋបាល

គំរូលិខិតរដ្ឋបាលផ្សេងៗ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង

ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាល

សៀវភៅ ឯកសារ មេរៀន សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល