នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ

នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ ជាអង្គភាពខ្ពស់បំផុត ក្នុងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ លើជំនាញបញ្ជូនសារដែលជាស្ថាប័នមួយចំណុះផ្ទាល់និងមានតួនាទីធ្វើជាសេនាធិការជូនក្រសួងការពារជាតិ លើការធានារៀបចំ គ្រប់គ្រង ចាត់ចែង សម្របសម្រួលរវាងក្រសួងការពារជាតិ ជាមួយបណ្តាស្ថាប័នកងឯកភាពយោធា បណ្តាស្ថាប័នស៊ីវិលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បណ្តាក្រុមហ៊ុននានាក្នុងនិងក្រៅប្រទេស លើវិស័យវិទ្យាសាស្ដ្របច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ឌីជីថល និងសន្ដិសុខសាយប័រអេឡិចត្រូនិក ។